Per 1 januari 2013 is er een einde gekomen aan het experiment vrije tarieven. Na slechts 3 maanden 'concurrentie' in 2012 heeft minister Schippers besloten om de vrije prijsvorming geen doorgang te laten vinden. Alle tarieven zijn weer vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

 

Tarieven 2013  (deze tarieven zijn exclusief eventuele techniekkosten):

 

http://www.nza.nl/98174/139255/654366/TB-CU-7042-01.pdf